Ví da nam

ví da nam Lata LVN61D màu đen ví da nam Lata LVN61D màu đen
390,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da nam Lata LVN61

 • Màu đen
 • Màu nâu đen

390,000₫

Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN62N màu nâu Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN62N màu nâu
390,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN62

 • Màu nâu
 • Màu Đen
 • Màu bò

390,000₫

Ví da đựng card Lata LVN63BD màu bò đậm Ví da đựng card Lata LVN63BD màu bò đậm
260,000₫
4 phiên bản màu sắc

Ví da đựng card Lata LVN63

 • Màu bò đậm
 • Màu nâu
 • Màu bò nhạt
 • Màu đen

260,000₫

Ví da đựng passport Lata LVN65X màu xanh Ví da đựng passport Lata LVN65X màu xanh
190,000₫
5 phiên bản màu sắc

Ví da đựng passport Lata LVN65

 • Màu xanh
 • Màu bò đậm
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu

190,000₫

Hết hàng
Ví da nam Lata LVN66D màu đen Ví da nam Lata LVN66D màu đen
380,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam Lata LVN66

 • Màu đen
 • Màu bò
 • Màu nâu

380,000₫

Ví da nam dáng ngang Lata LVN68N màu nâu Ví da nam dáng ngang Lata LVN68N màu nâu
380,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam dáng ngang Lata LVN68

 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

380,000₫

Ví da nam Lata LVN70B màu bò Ví da nam Lata LVN70B màu bò
380,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam Lata LVN70

 • Màu bò
 • Màu đen
 • Màu nâu

380,000₫

Ví da nam gập đôi mini Lata LVN71BD màu bò đậm Ví da nam gập đôi mini Lata LVN71BD màu bò đậm
420,000₫
5 phiên bản màu sắc

Ví da nam gập đôi mini Lata LVN71

 • Màu bò đậm
 • Màu bò nhạt
 • Màu xanh đen
 • Màu đen
 • Màu nâu

420,000₫

Ví cầm tay nam da bò cao cấp Lata Signature LVN72D màu đen Ví cầm tay nam da bò cao cấp Lata Signature LVN72D màu đen
1,100,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví cầm tay nam da bò cao cấp Lata Signature LVN72

 • Màu đen
 • Màu nâu

1,100,000₫

Ví da cầm tay nam cao cấp Lata Signature LVN73 màu nâu Ví da cầm tay nam cao cấp Lata Signature LVN73 màu nâu
1,100,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da cầm tay nam cao cấp Lata Signature LVN73

 • Màu nâu
 • Màu đen

1,100,000₫

Ví da đựng card gấp gọn Lata LVN75BD màu bò đậm Ví da đựng card gấp gọn Lata LVN75BD màu bò đậm
250,000₫
5 phiên bản màu sắc

Ví da đựng card gấp gọn Lata LVN75

 • Màu bò đậm
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu
 • Màu đen
 • Màu xanh đen

250,000₫

Ví da đựng card dáng đứng Lata LVN77X màu xanh đen Ví da đựng card dáng đứng Lata LVN77X màu xanh đen
210,000₫
5 phiên bản màu sắc

Ví da đựng card dáng đứng Lata LVN77

 • Màu xanh đen
 • Màu bò đậm
 • Màu bò nhạt
 • Màu đen
 • Màu nâu

210,000₫

Ví cầm tay da thật khóa cài Lata LVN78N màu nâu Ví cầm tay da thật khóa cài Lata LVN78N màu nâu
690,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví cầm tay da thật khóa cài Lata LVN78

 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

690,000₫

Ví da nam cao cấp dáng đứng Lata LVN79N màu nâu Ví da nam cao cấp dáng đứng Lata LVN79N màu nâu
530,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da nam cao cấp dáng đứng Lata LVN79

 • Màu nâu
 • Màu đen

530,000₫

Ví da nam dáng ngang Lata LVN80D màu đen Ví da nam dáng ngang Lata LVN80D màu đen
530,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da nam dáng ngang Lata LVN80

 • Màu đen
 • Màu nâu

530,000₫

Ví da nam cao cấp Lata LVN82B màu bò Ví da nam cao cấp Lata LVN82B màu bò
490,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam cao cấp Lata LVN82

 • Màu bò
 • Màu nâu
 • Màu đen

490,000₫

Ví nam da bò cao cấp Lata LVN84D màu đen Ví nam da bò cao cấp Lata LVN84D màu đen
490,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví nam da bò cao cấp Lata LVN84

 • Màu đen
 • Màu bò
 • Màu nâu

490,000₫

Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN85N màu nâu Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN85N màu nâu
490,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam dáng đứng gấp gọn Lata LVN85

 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

490,000₫

Ví nam da bò dáng ngang Lata LVN86N màu nâu Ví nam da bò dáng ngang Lata LVN86N màu nâu
490,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví nam da bò dáng ngang Lata LVN86

 • Màu nâu
 • Màu đen
 • Màu bò

490,000₫

Ví da nam vân hạt cao cấp Lata LVN92D màu đen Ví da nam vân hạt cao cấp Lata LVN92D màu đen
450,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da nam vân hạt cao cấp Lata LVN92

 • Màu đen
 • Màu nâu

450,000₫

Ví da nam vân hạt dáng ngang Lata LVN94D màu đen Ví da nam vân hạt dáng ngang Lata LVN94D màu đen
450,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví da nam vân hạt dáng ngang Lata LVN94

 • Màu đen
 • Màu nâu

450,000₫

Ví da nam cao cấp da trơn Lata LVN97D màu đen Ví da nam cao cấp da trơn Lata LVN97D màu đen
480,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam cao cấp da trơn Lata LVN97

 • Màu đen
 • Màu nâu
 • Màu xanh đen

480,000₫

Ví cầm tay nam cao cấp da bò LVN95N màu nâu Ví cầm tay nam cao cấp da bò LVN95N màu nâu
750,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví cầm tay nam cao cấp da bò Lata LVN95

 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

750,000₫

Ví da nam phối họa tiết Lata LVN98X màu xanh đen Ví da nam phối họa tiết Lata LVN98X màu xanh đen
480,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam phối họa tiết Lata LVN98

 • Màu xanh đen
 • Màu nâu
 • Màu đen

480,000₫

Ví da nam vân Epi dáng ngang Lata LVN104D màu đen Ví da nam vân Epi dáng ngang Lata LVN104D màu đen
420,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam vân Epi dáng ngang Lata LVN104

 • Màu đen
 • Màu nâu
 • Màu xanh đen

420,000₫

Ví mini đựng card dáng đứng Lata LVN105XM màu xám Ví mini đựng card dáng đứng Lata LVN105XM màu xám
260,000₫
4 phiên bản màu sắc

Ví mini đựng card dáng đứng Lata LVN105

 • Màu xám
 • Màu nâu
 • Màu xanh đen
 • Màu đen

260,000₫

Ví đựng card gập đôi Lata luxdeli LVN101D màu đen Ví đựng card gập đôi Lata luxdeli LVN101D màu đen
160,000₫
2 phiên bản màu sắc

Ví đựng card gập đôi Lata luxdeli LVN101

 • Màu đen
 • Màu nâu

160,000₫

Ví da mini đựng card gập đôi Lata LVN106N màu nâu Ví da mini đựng card gập đôi Lata LVN106N màu nâu
260,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da mini đựng card gập đôi Lata LVN106

 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

260,000₫

Ví da nam dáng đứng da trơn Lata LVN107B màu bò Ví da nam dáng đứng da trơn Lata LVN107B màu bò
660,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam dáng đứng da trơn Lata LVN107

 • Màu bò
 • Màu đen
 • Màu nâu

660,000₫

Ví da nam cao cấp da trơn gập đôi Lata LVN108D màu đen Ví da nam cao cấp da trơn gập đôi Lata LVN108D màu đen
660,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da nam cao cấp da trơn gập đôi Lata LVN108

 • Màu đen
 • Màu bò
 • Màu nâu

660,000₫

Ví da mini card cao cấp Lata LVN111B màu bò Ví da mini card cao cấp Lata LVN111B màu bò
260,000₫
3 phiên bản màu sắc

Ví da mini card cao cấp Lata LVN111

 • Màu bò
 • Màu đen
 • Màu nâu

260,000₫

Chiếc ví da mà bạn sở hữu nói lên rất nhiều điều về bạn. Dù là ví trơn hay nhiều màu sắc, kiểu dáng thanh nhã hay dày cộm thì món phụ kiện nhỏ này sẽ luôn theo bạn mọi lúc mọi nơi, như một điểm nhấn cho phong cách cá nhân. Vì thế, đầu tư một chiếc ví da nam có chất lượng tốt, thiết kế đẹp mắt và kiểu dáng ít lỗi mốt là việc vô cùng cần thiết.

Không những sở hữu những tính năng vô cùng tiện dụng, những chiếc ví da nam ngày nay còn được đầu tư chú trọng nhiều hơn về mặt kiểu dáng cũng như chất lượng, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của hầu hết những anh chàng mong muốn đạt đến sự hiện đại hóa và thời trang nhất. 

Ví da nam da thật cho của Lata được làm từ chất liệu là da bò thật mềm mại, màu vân da tự nhiên và có độ bóng nhất định mang đến độ bền cao cho người sử dụng và còn thể hiện được gu thời trang chất lừ từ các cánh mày râu. Bên cạnh đó, độ bền của những chiếc ví da bò là khỏi bàn cãi, vì vậy đây là sự lựa chọn hàng đầu của các quý ông hiện đại ngày nay.

Sử dụng các gam màu cổ điển, bóp nam Lata sẽ rất thích hợp với các anh chàng yêu thích sự vintage, hoài cổ, mang phong cách gentleman thời thượng khó đụng hàng. Bởi màu trầm luôn mang đến sự lôi cuốn tuyệt đối, thu hút mọi ánh nhìn. Bạn có thể sử dụng chiếc ví da nam này như là một phụ kiện thời trang đặc sắc giúp làm nổi bật cho những bộ trang phục street style thường ngày. 

Thiết kế độc đáo của ví da nam cho phép quý ông sành điệu có thêm không gian chứa card visit hoặc thẻ ngân hàng, đồng thời với một ngăn phụ có thể dễ dàng tháo rời sẽ là lựa chọn tối ưu trong các chuyến du lịch, để bạn có thể mang theo card visit của khách sạn/nhà hàng khi muốn ra ngoài vào buổi đêm.

Với chất lượng hoàn hảo và độ bền đẹp vượt trội như đã nói đến ở trên thì chẳng có cớ gì khiến nam giới từ chối sở hữu một chiếc ví da thật có mức giá vô cùng phải chăng. Không đắt đỏ như ví da cá sấu, ví da đà điểu hay các mẫu ví da nam hàng hiệu, ví nam da bò thật chỉ có giá dao động vài trăm nghìn đồng, rất hợp với túi tiền của đại đa số nam giới hiện nay.