Ví da nam

-48%
 Ví Passport cao cấp Lata LVN65X Ví Passport cao cấp Lata LVN65X
99,000₫ 190,000₫
-48%
 Ví Passport cao cấp Lata LVN65N Ví Passport cao cấp Lata LVN65N
99,000₫ 190,000₫
-48%
 Ví Passport cao cấp Lata LVN65D Ví Passport cao cấp Lata LVN65D
99,000₫ 190,000₫
-48%
 Ví Passport cao cấp Lata LVN65BN Ví Passport cao cấp Lata LVN65BN
99,000₫ 190,000₫
-48%
 Ví Passport cao cấp Lata LVN65BD Ví Passport cao cấp Lata LVN65BD
99,000₫ 190,000₫
-30%
 Ví namecard da Lata VN38D Ví namecard da Lata VN38D
203,000₫ 290,000₫

Ví namecard da Lata VN38D

203,000₫ 290,000₫

-30%
 Ví namecard da Lata VN38BD Ví namecard da Lata VN38BD
203,000₫ 290,000₫

Ví namecard da Lata VN38BD

203,000₫ 290,000₫

Hết hàng
 Ví namecard da Lata VN38BB Ví namecard da Lata VN38BB
203,000₫
-20%
 Ví namecard da Lata LVN77X Ví namecard da Lata LVN77X
168,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN77X

168,000₫ 210,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN77N Ví namecard da Lata LVN77N
168,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN77N

168,000₫ 210,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN77D Ví namecard da Lata LVN77D
168,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN77D

168,000₫ 210,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN77BN Ví namecard da Lata LVN77BN
168,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN77BN

168,000₫ 210,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN77BD Ví namecard da Lata LVN77BD
168,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN77BD

168,000₫ 210,000₫

-53%
 Ví namecard da Lata LVN76X Ví namecard da Lata LVN76X
99,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN76X

99,000₫ 210,000₫

-53%
 Ví namecard da Lata LVN76N Ví namecard da Lata LVN76N
99,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN76N

99,000₫ 210,000₫

-53%
 Ví namecard da Lata LVN76D Ví namecard da Lata LVN76D
99,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN76D

99,000₫ 210,000₫

-53%
 Ví namecard da Lata LVN76BN Ví namecard da Lata LVN76BN
99,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN76BN

99,000₫ 210,000₫

-53%
 Ví namecard da Lata LVN76BD Ví namecard da Lata LVN76BD
99,000₫ 210,000₫

Ví namecard da Lata LVN76BD

99,000₫ 210,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN75X Ví namecard da Lata LVN75X
200,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN75X

200,000₫ 250,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN75N Ví namecard da Lata LVN75N
200,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN75N

200,000₫ 250,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN75D Ví namecard da Lata LVN75D
200,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN75D

200,000₫ 250,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN75BN Ví namecard da Lata LVN75BN
200,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN75BN

200,000₫ 250,000₫

-20%
 Ví namecard da Lata LVN75BD Ví namecard da Lata LVN75BD
200,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN75BD

200,000₫ 250,000₫

-60%
 Ví namecard da Lata LVN74X Ví namecard da Lata LVN74X
99,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN74X

99,000₫ 250,000₫

-60%
 Ví namecard da Lata LVN74N Ví namecard da Lata LVN74N
99,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN74N

99,000₫ 250,000₫

-60%
 Ví namecard da Lata LVN74D Ví namecard da Lata LVN74D
99,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN74D

99,000₫ 250,000₫

-60%
 Ví namecard da Lata LVN74BN Ví namecard da Lata LVN74BN
99,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN74BN

99,000₫ 250,000₫

-60%
 Ví namecard da Lata LVN74BD Ví namecard da Lata LVN74BD
99,000₫ 250,000₫

Ví namecard da Lata LVN74BD

99,000₫ 250,000₫

Hết hàng
 Ví nam da thật LATA LVN35B Ví nam da thật LATA LVN35B
99,000₫
-72%
 Ví nam da thật Lata LVN13B Ví nam da thật Lata LVN13B
99,000₫ 350,000₫

Ví nam da thật Lata LVN13B

99,000₫ 350,000₫

-50%
 Ví da nữ cầm tay Lata VN27D Ví da nữ cầm tay Lata VN27D
215,000₫ 430,000₫
-50%
 Ví da nữ cầm tay Lata VN27BN Ví da nữ cầm tay Lata VN27BN
215,000₫ 430,000₫
-50%
 Ví da nữ cầm tay Lata VN27BD Ví da nữ cầm tay Lata VN27BD
215,000₫ 430,000₫
-72%
 Ví da namLata LVN20D Ví da namLata LVN20D
99,000₫ 350,000₫

Ví da namLata LVN20D

99,000₫ 350,000₫

-72%
 Ví da namLata LVN13B Ví da namLata LVN13B
99,000₫ 350,000₫

Ví da namLata LVN13B

99,000₫ 350,000₫

New
-20%
 Ví da nam Lata LVN71X Ví da nam Lata LVN71X
336,000₫ 420,000₫

Ví da nam Lata LVN71X

336,000₫ 420,000₫

New
-20%
 Ví da nam Lata LVN71N Ví da nam Lata LVN71N
336,000₫ 420,000₫

Ví da nam Lata LVN71N

336,000₫ 420,000₫

New
-20%
 Ví da nam Lata LVN71D Ví da nam Lata LVN71D
336,000₫ 420,000₫

Ví da nam Lata LVN71D

336,000₫ 420,000₫

New
-20%
 Ví da nam Lata LVN71BN Ví da nam Lata LVN71BN
336,000₫ 420,000₫

Ví da nam Lata LVN71BN

336,000₫ 420,000₫

New
-20%
 Ví da nam Lata LVN71BD Ví da nam Lata LVN71BD
336,000₫ 420,000₫

Ví da nam Lata LVN71BD

336,000₫ 420,000₫

-20%
 Ví da nam Lata LVN62N Ví da nam Lata LVN62N
312,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN62N

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Ví da nam Lata LVN62D Ví da nam Lata LVN62D
312,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN62D

312,000₫ 390,000₫

Hết hàng
 Ví da nam Lata LVN62B Ví da nam Lata LVN62B
312,000₫
-20%
 Ví da nam Lata LVN61ND Ví da nam Lata LVN61ND
312,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN61ND

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Ví da nam Lata LVN61D Ví da nam Lata LVN61D
312,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN61D

312,000₫ 390,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN59XR Ví da nam Lata LVN59XR
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN59XR

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN59XD Ví da nam Lata LVN59XD
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN59XD

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN59N Ví da nam Lata LVN59N
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN59N

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN59B Ví da nam Lata LVN59B
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN59B

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN58X Ví da nam Lata LVN58X
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN58X

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN58R Ví da nam Lata LVN58R
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN58R

180,000₫ 360,000₫

Hết hàng
 Ví da nam Lata LVN58N Ví da nam Lata LVN58N
180,000₫
-50%
 Ví da nam Lata LVN58B Ví da nam Lata LVN58B
180,000₫ 360,000₫

Ví da nam Lata LVN58B

180,000₫ 360,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN56N Ví da nam Lata LVN56N
195,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN56N

195,000₫ 390,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN56BN Ví da nam Lata LVN56BN
195,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN56BN

195,000₫ 390,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN56BD Ví da nam Lata LVN56BD
195,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN56BD

195,000₫ 390,000₫

-50%
 Ví da nam Lata LVN56BB Ví da nam Lata LVN56BB
195,000₫ 390,000₫

Ví da nam Lata LVN56BB

195,000₫ 390,000₫

-70%
 Ví da nam Lata LVN55N Ví da nam Lata LVN55N
174,000₫ 580,000₫

Ví da nam Lata LVN55N

174,000₫ 580,000₫

-70%
 Ví da nam Lata LVN55D Ví da nam Lata LVN55D
174,000₫ 580,000₫

Ví da nam Lata LVN55D

174,000₫ 580,000₫

-70%
 Ví da nam Lata LVN55B Ví da nam Lata LVN55B
174,000₫ 580,000₫

Ví da nam Lata LVN55B

174,000₫ 580,000₫

Chiếc ví da mà bạn sở hữu nói lên rất nhiều điều về bạn. Dù là ví trơn hay nhiều màu sắc, kiểu dáng thanh nhã hay dày cộm thì món phụ kiện nhỏ này sẽ luôn theo bạn mọi lúc mọi nơi, như một điểm nhấn cho phong cách cá nhân. Vì thế, đầu tư một chiếc ví da nam có chất lượng tốt, thiết kế đẹp mắt và kiểu dáng ít lỗi mốt là việc vô cùng cần thiết.

Không những sở hữu những tính năng vô cùng tiện dụng, những chiếc ví da nam ngày nay còn được đầu tư chú trọng nhiều hơn về mặt kiểu dáng cũng như chất lượng, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của hầu hết những anh chàng mong muốn đạt đến sự hiện đại hóa và thời trang nhất. 

Ví da thật cho nam Lata được làm từ chất liệu là da bò thật mềm mại, màu vân da tự nhiên và có độ bóng nhất định mang đến độ bền cao cho người sử dụng và còn thể hiện được gu thời trang chất lừ từ các cánh mày râu. Bên cạnh đó, độ bền của những chiếc ví da bò là khỏi bàn cãi, vì vậy đây là sự lựa chọn hàng đầu của các quý ông hiện đại ngày nay.

Sử dụng các gam màu cổ điển, bóp nam Lata sẽ rất thích hợp với các anh chàng yêu thích sự vintage, hoài cổ, mang phong cách gentleman thời thượng khó đụng hàng. Bởi màu trầm luôn mang đến sự lôi cuốn tuyệt đối, thu hút mọi ánh nhìn. Bạn có thể sử dụng chiếc ví da nam này như là một phụ kiện thời trang đặc sắc giúp làm nổi bật cho những bộ trang phục street style thường ngày. 

Thiết kế độc đáo của ví da nam cho phép quý ông sành điệu có thêm không gian chứa card visit hoặc thẻ ngân hàng, đồng thời với một ngăn phụ có thể dễ dàng tháo rời sẽ là lựa chọn tối ưu trong các chuyến du lịch, để bạn có thể mang theo card visit của khách sạn/nhà hàng khi muốn ra ngoài vào buổi đêm.

Với chất lượng hoàn hảo và độ bền đẹp vượt trội như đã nói đến ở trên thì chẳng có cớ gì khiến nam giới từ chối sở hữu một chiếc ví da thật có mức giá vô cùng phải chăng. Không đắt đỏ như ví da cá sấu, ví da đà điểu hay các mẫu ví da nam hàng hiệu, ví nam da bò thật chỉ có giá dao động vài trăm nghìn đồng, rất hợp với túi tiền của đại đa số nam giới hiện nay.