Balo da nữ

New
 Balo da nữ Lata BAL41D màu đen Balo da nữ Lata BAL41D màu đen
480,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL41D màu đen

 • Màu đen

480,000₫

New
 Balo da nữ Lata BAL41BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL41BN màu bò nhạt
480,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL41BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

480,000₫

New
 Balo da nữ Lata BAL41BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL41BD màu bò đậm
480,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL41BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

480,000₫

New
 Balo da nữ Lata BAL41N màu nâu Balo da nữ Lata BAL41N màu nâu
480,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL41N màu nâu

 • Màu nâu

480,000₫

New
Balo da nữ Lata BAL40N Balo da nữ Lata BAL40N
580,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL40N màu nâu

 • Màu nâu

580,000₫

New
Balo da nữ Lata BAL40D màu đen Balo da nữ Lata BAL40D màu đen
580,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL40D màu đen

 • Màu đen

580,000₫

New
Balo da nữ Lata BAL40BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL40BN màu bò nhạt
580,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL40BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

580,000₫

New
Balo da nữ Lata BAL40BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL40BD màu bò đậm
580,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL40BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

580,000₫

 Balo da Lata BAL39D màu đen Balo da Lata BAL39D màu đen
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39D màu đen

 • Màu Đen

790,000₫

 Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

790,000₫

 Balo da Lata BAL39N màu nâu Balo da Lata BAL39N màu nâu
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39N màu nâu

 • Màu nâu

790,000₫

 Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

790,000₫

 Balo da nữ Lata BAL38D màu đen Balo da nữ Lata BAL38D màu đen
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL38D màu đen

 • Màu Đen

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL38BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL38BN màu bò nhạt
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL38BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL38N màu nâu Balo da nữ Lata BAL38N màu nâu
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL38N màu nâu

 • Màu Nâu

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL38BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL38BD màu bò đậm
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL38BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL35BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL35BN màu bò nhạt
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL35BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

420,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL35N màu nâu Balo da nữ Lata BAL35N màu nâu
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL35N màu nâu

 • Màu Nâu

420,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL35BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL35BD màu bò đậm
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL35BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

420,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL35D màu đen Balo da nữ Lata BAL35D màu đen
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL35D màu đen

 • Màu Đen

420,000₫

 Balo da nữ Lata BAL28BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL28BN màu bò nhạt
540,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL28BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

540,000₫

 Balo da nữ Lata BAL28D màu đen Balo da nữ Lata BAL28D màu đen
540,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL28D màu đen

 • Màu Đen

540,000₫

 Balo da nữ Lata BAL28BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL28BD màu bò đậm
540,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL28BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

540,000₫

 Balo da nữ Lata BAL28N màu nâu Balo da nữ Lata BAL28N màu nâu
540,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL28N màu nâu

 • Màu Nâu

540,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL22N màu nâu Balo da nữ Lata BAL22N màu nâu
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL22N màu nâu

 • BAL22 NÂU

400,000₫

 Balo da nữ Lata BAL22BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL22BN màu bò nhạt
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL22BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

400,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL22BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL22BD màu bò đậm
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL22BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

400,000₫

 Balo da nữ Lata BAL22D màu đen Balo da nữ Lata BAL22D màu đen
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL22D màu đen

 • Màu Đen

400,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL32BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL32BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL36BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL36BD màu bò đậm
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL36BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

460,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL30D màu đen Balo da đa năng Lata BAL30D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL36BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL36BN màu bò nhạt
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL36BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

460,000₫

 Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

525,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL36D màu đen Balo da nữ Lata BAL36D màu đen
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL36D màu đen

 • Màu Đen

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL37BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL37BN màu bò nhạt
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL37BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL37BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL37BD màu bò đậm
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL37BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

460,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL37D màu đen Balo da nữ Lata BAL37D màu đen
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL37D màu đen

 • Màu Đen

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL34BN màu bò nhạt Balo da nữ Lata BAL34BN màu bò nhạt
370,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL34BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

370,000₫

 Balo da nữ Lata BAL34BD màu bò đậm Balo da nữ Lata BAL34BD màu bò đậm
370,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL34BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

370,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ Lata BAL36N màu nâu Balo da nữ Lata BAL36N màu nâu
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL36N màu nâu

 • Màu Nâu

460,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL31BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL31BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL31BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL34D màu đen Balo da nữ Lata BAL34D màu đen
370,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL34D màu đen

 • Màu Đen

370,000₫

 Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

525,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

 Balo da nữ Lata BAL37N màu nâu Balo da nữ Lata BAL37N màu nâu
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL37N màu nâu

 • Màu Nâu

460,000₫

 Balo da nữ Lata BAL34N màu nâu Balo da nữ Lata BAL34N màu nâu
370,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ Lata BAL34N màu nâu

 • Màu Nâu

370,000₫

 Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

525,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

 Balo da nam Lata BAL04N màu nâu Balo da nam Lata BAL04N màu nâu
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04N màu nâu

 • Màu Nâu

525,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL31N màu nâu Balo da đa năng Lata BAL31N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL31N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

Balo da nữ thời trang Lata

Balo da nữ luôn là một phụ kiện hoàn hảo và không thể thiếu trong tủ đồ của bất cứ người phụ nữ hiện đại nào. Ngoài là một phụ kiện giúp đựng và bảo vệ các vật dụng cá nhân mà balo da còn là một món đồ tô điểm thêm cho phong cách thời trang của bạn.

Với phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển, nhiều kích thước, cùng nhiều kiểu dáng khác nhau từ balo mini, balo đựng laptop đi làm, balo đi du lịch, đi chơi... Thì những sản phẩm balo da nữ của Lata luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phái nữ khi nghĩ đến một vật dụng tiện lợi mà không thiếu đi tính thời trang, bền đẹp, giúp bạn tự tin khi dạo phố cũng như đến nơi làm việc.

Với chất liệu da tổng hợp cao cấp thì các sản phẩm balo da dành cho nữ của Lata luôn đảm bảo về mặt thẩm mỹ kèm độ siêu bền bất chấp thời gian. Chất liệu da mềm mại, không bong tróc tự nhiên trong quá trình sử dụng. Càng dùng lại càng mềm mịn sáng bóng.

Bạn có thể đến và trải nghiệm sản phẩm balo da nữ của Lata tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi và Gia Lai:

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LATA TOÀN QUỐC

Cửa hàng TP.HCM:

- 690 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

- 436 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

- 219 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận

- 143 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận

- 670 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

- 1032 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình

Cửa hàng Gia Lai: 56 Lê Duẩn, Thành Phố Pleiku

Cửa hàng Quảng Ngãi: Xóm Khê Ba, Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi

Cửa hàng Hà Nội:

- 485 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

- AEON Hà Đông, Tầng 2 - KDC Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông

- AEON Long Biên, Tầng 2 - số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên