Thắt lưng nam

Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V15 màu đen
560,000₫
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V15 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V15 Màu đen
560,000₫
Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V16 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V16 màu đen
560,000₫
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V15 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V15 Màu đen
560,000₫
Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V15 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V15 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V16 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V16 Màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V16 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V16 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V16 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V16 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V16 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V16 Màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V15 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V15 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V16 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL345N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL345D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V16 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam Lata TL343N4V16 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL343N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V16 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL342D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL342N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V16 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V15 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V16 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL339N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V15 Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V15
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL339D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL297 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL297 màu đen
420,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL297

2 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen

420,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325N47 màu nâu Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325D47 màu đen Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324D47 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322D47 màu đen Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL321D47 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL321D47 màu đen
420,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL321D47 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

420,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL321N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL321N47 màu nâu
420,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL321N47 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

420,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam công sở Lata TL320D47 màu đen Thắt lưng da nam công sở Lata TL320D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da nam công sở Lata TL320N47 màu nâu Thắt lưng da nam công sở Lata TL320N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N416 màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N416 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D416 màu đen Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D416 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N415 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D415 màu đen Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D415 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL316N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL316N415 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL316N415 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL316D416 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL316D416 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL316D416 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL316N416 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL316N416 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL316N416 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL315D415 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL315D415 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL315D415 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL315N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL315N415 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL315N415 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL315D416 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL315D416 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL315D416 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL315N416 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL315N416 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL315N416 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lung nam da thật Lata TL314N416 màu nâu Thắt lung nam da thật Lata TL314N416 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL314N416 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Hết hàng
Thắt lung nam da thật Lata TL314D416 màu đen Thắt lung nam da thật Lata TL314D416 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL314D416 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng nam, hay dây nịt da thật là điểm nhấn tạo nên đẳng cấp của một người đàn ông. Không chỉ là một phụ kiện thời trang cao cấp, thắt lưng da thật còn thể hiện nét đẹp sang trọng lịch lãm của phái mạnh. 

Các sản phẩm thắt lưng nam, dây nịt cho nam từ Lata được chế tác 100% da thật với những gam màu trầm cơ bản, giúp bạn dễ dàng phối hợp cùng nhiều phong cách trang phục. Phù hợp sử dụng trong nhiều trường hợp như đi làm, đi chơi, hội hợp và gặp gỡ bạn bè.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LATA TOÀN QUỐC

Lata TP.HCM:

- 690 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

- 436 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

- 219 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận

- 670 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

- 1032 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình

- 226 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

- 101 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức

Lata Đăk Lăk: 

- 44 Trần Phú, Phường Thằng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

Lata Đà Nẵng: 

- 182 Lê Duẩn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đại lý Hà Nội:

- 365 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đại lý Gia Lai:

- 56 Lê Duẩn Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai