Thắt Lưng Nam

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V9N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL259D47 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL259D47 màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL259D47 màu đen

 • Màu đen

390,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V10N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL260D47 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL260D47 màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL260D47 màu đen

 • Màu đen

390,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL261D415 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL261D415 màu đen
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL261D415 màu đen

 • Màu đen

450,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8D màu đen
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8D màu đen

 • Màu Đen

340,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL265D415 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL265D415 màu đen
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL265D415 màu đen

 • Màu đen

450,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V11D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL259N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL259N47 màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL259N47 màu nâu

 • Màu nâu

390,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL232D315 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL232D315 màu đen
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL232D315 màu đen

 • Màu đen

420,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL260N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL260N47 màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL260N47 màu nâu

 • Màu nâu

390,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL261N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL261N415 màu nâu
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL261N415 màu nâu

 • Màu nâu

450,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL232N315 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL232N315 màu nâu
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL232N315 màu nâu

 • Màu nâu

420,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V13N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7D màu đen
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7D màu đen

 • Màu Đen

340,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7N màu nâu
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

340,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL265N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL265N415 màu nâu
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL265N415 màu nâu

 • Màu nâu

450,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL266N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL266N47 màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL266N47 màu nâu

 • Màu nâu

390,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V12N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL266D47 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL266D47 màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL266D47 màu đen

 • Màu đen

390,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V14D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8B màu bò Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8B màu bò
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL246F4V8B màu bò

 • Màu Bò

340,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15D màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15D màu đen
430,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15D màu đen

 • Màu Đen

430,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL169N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL169N màu nâu
420,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL169N màu nâu

 • Màu Nâu

420,000₫

 Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15N màu nâu
430,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V15N màu nâu

 • Màu Nâu

430,000₫

 Thắt lưng nam da thật LATA TL217XD màu xanh đen Thắt lưng nam da thật LATA TL217XD màu xanh đen
490,000₫
Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14N màu nâu

 • Màu nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V14D màu đen

 • màu đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V13D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12N màu nâu

 • Màu nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V12D màu đen

 • Màu đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V11D màu đen

 • Màu đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V10N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9N màu nâu

 • Màu Nâu

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V9D màu đen

 • Màu Đen

380,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8B màu bò Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8B màu bò
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8B màu bò

 • Màu Bò

340,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8D màu đen
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V8D màu đen

 • Màu Đen

340,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7N màu nâu Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7N màu nâu
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

340,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7D màu đen
340,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL245F4V7D màu đen

 • Màu Đen

340,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8D màu đen Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8D màu đen
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8D màu đen

 • Màu Đen

350,000₫

Hết hàng
 Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8B màu bò Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8B màu bò
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt Lưng Nam Da Thật Lata TL051F4V8B màu bò

 • Màu Bò

350,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL244F4V7N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL244F4V7N màu nâu
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL244F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

350,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7D màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7D màu đen
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL243F4V7D màu đen

 • Màu Đen

360,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15N màu nâu
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15N màu nâu

 • Màu Nâu

400,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15D màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15D màu đen
400,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V15D màu đen

 • Màu Đen

400,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7D màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7D màu đen
330,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7D màu đen

 • Màu Đen

330,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7N màu nâu
330,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL242F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

330,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15N màu nâu
430,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15N màu nâu

 • Màu Nâu

430,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15D màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15D màu đen
430,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V15D màu đen

 • Màu Đen

430,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V7N màu nâu Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V7N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Thắt lưng nam da thật Lata TL240F4V7N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

Thắt lưng nam da thật là điểm nhấn tạo nên đẳng cấp của một người đàn ông. Không chỉ là một phụ kiện thời trang cao cấp, thắt lưng da thật còn thể hiện nét đẹp sang trọng lịch lãm của phái mạnh. 

Các sản phẩm dây nịt nam từ Lata được chế tác 100% da thật với những gam màu trầm cơ bản, giúp bạn dễ dàng phối hợp cùng nhiều phong cách trang phục mà không làm mất đi vẻ nổi bật. Phù hợp sử dụng trong nhiều trường hợp như đi làm, đi chơi, hội hợp và gặp gỡ bạn bè.