Thắt lưng nam

Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324N47 màu nâu
420,000₫
Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V16 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL344D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V16 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V16 Màu đen
560,000₫
Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341D4V15 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu khóa kim cao cấp Lata TL286 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu khóa kim cao cấp Lata TL286 màu đen
440,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim cao cấp Lata TL289 màu nâu Thắt lưng nam da thật đầu kim cao cấp Lata TL289 màu nâu
369,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL281 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL281 màu đen
279,000₫

Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL281

2 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu nâu

279,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL291 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL291 màu đen
380,000₫

Thắt lưng nam da thật đầu kim Lata TL291

2 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu nâu

380,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324D47 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu kim loại Lata TL324D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu kim vuông Lata TL285 màu nâu Thắt lưng nam da thật đầu kim vuông Lata TL285 màu nâu
279,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu tăng cao cấp Lata TL243 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu tăng cao cấp Lata TL243 màu đen
360,000₫
Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật đầu tăng cao cấp Lata TL266 Thắt lưng nam da thật đầu tăng cao cấp Lata TL266
390,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đầu tăng vuông Lata TL262 màu đen Thắt lưng nam da thật đầu tăng vuông Lata TL262 màu đen
450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322D47 màu đen Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật đơn giản Lata TL322N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V15 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336D4V15 Màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V15 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V15 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V16 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL336N4V16 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da bò thật đầu tăng cao cấp Lata TL237 màu đen Thắt lưng nam da bò thật đầu tăng cao cấp Lata TL237 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da bò thật khóa tăng Lata TL260 màu nâu Thắt lưng nam da bò thật khóa tăng Lata TL260 màu nâu
390,000₫

Thắt lưng nam da bò thật khóa tăng Lata TL260

2 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen

390,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối LATA TL273F4 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối LATA TL273F4
1,500,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu đầu tăng nguyên khối Lata TL270 màu đen Thắt lưng nam da cá sấu đầu tăng nguyên khối Lata TL270 màu đen
1,450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL269 màu nâu đỏ Thắt lưng nam da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL269 màu nâu đỏ
1,500,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp đầu kim Lata TL277 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp đầu kim Lata TL277 màu đen
259,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp đầu kim Lata TL283 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp đầu kim Lata TL283 màu đen
279,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL309N47 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL309N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL309D47 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL309D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311D416 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311D416 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311D415 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311D415 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311N415 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311N416 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL311N416 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V15 màu đen Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340D4V15 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V15 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V15 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V16 màu nâu Thắt lưng nam da thật cao cấp Lata TL340N4V16 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V16 Màu đen Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338D4V16 Màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V16 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V16 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V15 Màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa phối màu Lata TL338N4V15 Màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D415 màu đen Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D415 màu đen
560,000₫
Hết hàng
 Thắt lưng nam da thật khóa tăng đơn giản Lata TL264 Thắt lưng nam da thật khóa tăng đơn giản Lata TL264
450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N415 màu nâu Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319N415 màu nâu
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D416 màu đen Thắt lưng nam da thật khóa tăng TL319D416 màu đen
560,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL297 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL297 màu đen
420,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL297

2 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen

420,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL298D47 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL298D47 màu đen
420,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL298D47 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

420,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL299D415 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL299D415 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL299D415 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da thật Lata TL299D416 màu đen Thắt lưng nam da thật Lata TL299D416 màu đen
560,000₫

Thắt lưng nam da thật Lata TL299D416 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da thật nam đầu khóa tăng Lata TL239 màu nâu Thắt lưng da thật nam đầu khóa tăng Lata TL239 màu nâu
430,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da thật nam đầu khóa tăng Lata TL265 màu nâu Thắt lưng da thật nam đầu khóa tăng Lata TL265 màu nâu
450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da vân caro đầu kim cao cấp Lata TL280 màu đen Thắt lưng da vân caro đầu kim cao cấp Lata TL280 màu đen
259,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam cao cấp đầu khóa tăng Lata TL259 màu đen Thắt lưng nam cao cấp đầu khóa tăng Lata TL259 màu đen
390,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL282 màu nâu Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL282 màu nâu
279,000₫

Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL282

2 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen

279,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL284 màu đen Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL284 màu đen
279,000₫

Thắt lưng nam da bò đầu kim nhám Lata TL284

2 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu nâu

279,000₫

Hết hàng
Thắt lưng nam da bò thật đầu khóa kim Lata TL293 màu đen Thắt lưng nam da bò thật đầu khóa kim Lata TL293 màu đen
380,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325D47 màu đen Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325D47 màu đen
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325N47 màu nâu Thắt lưng da nam khóa trượt đơn giản Lata TL325N47 màu nâu
420,000₫
Hết hàng
Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL341D4V16 màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

560,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu
560,000₫

Thắt lưng da nam Lata TL343N4V15 màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

560,000₫

Thắt lưng nam, hay dây nịt da thật là điểm nhấn tạo nên đẳng cấp của một người đàn ông. Không chỉ là một phụ kiện thời trang cao cấp, thắt lưng da thật còn thể hiện nét đẹp sang trọng lịch lãm của phái mạnh. 

Các sản phẩm thắt lưng nam, dây nịt cho nam từ Lata được chế tác 100% da thật với những gam màu trầm cơ bản, giúp bạn dễ dàng phối hợp cùng nhiều phong cách trang phục. Phù hợp sử dụng trong nhiều trường hợp như đi làm, đi chơi, hội hợp và gặp gỡ bạn bè.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LATA TOÀN QUỐC

Lata TP.HCM:

- 690 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

- 436 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

- 219 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận

- 670 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

- 1032 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình

- 226 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

- 101 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức

Lata Đăk Lăk: 

- 44 Trần Phú, Phường Thằng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

Lata Đà Nẵng: 

- 182 Lê Duẩn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đại lý Hà Nội:

- 365 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đại lý Gia Lai:

- 56 Lê Duẩn Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai