Túi đeo chéo nữ

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN87BN Túi đeo chéo nữ Lata HN87BN
441,000₫ 490,000₫
New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN87D Túi đeo chéo nữ Lata HN87D
441,000₫ 490,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN87D

441,000₫ 490,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN87BD Túi đeo chéo nữ Lata HN87BD
441,000₫ 490,000₫
New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN87N Túi đeo chéo nữ Lata HN87N
441,000₫ 490,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN87N

441,000₫ 490,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN86BN Túi đeo chéo nữ Lata HN86BN
468,000₫ 520,000₫
New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN86D Túi đeo chéo nữ Lata HN86D
468,000₫ 520,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN86D

468,000₫ 520,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN86BD Túi đeo chéo nữ Lata HN86BD
468,000₫ 520,000₫
New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN86N Túi đeo chéo nữ Lata HN86N
468,000₫ 520,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN86N

468,000₫ 520,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN85D Túi đeo chéo nữ Lata HN85D
405,000₫ 450,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN85D

405,000₫ 450,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN85N Túi đeo chéo nữ Lata HN85N
405,000₫ 450,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN85N

405,000₫ 450,000₫

New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN85BD Túi đeo chéo nữ Lata HN85BD
405,000₫ 450,000₫
New
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN85BN Túi đeo chéo nữ Lata HN85BN
405,000₫ 450,000₫
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN83N Túi đeo chéo nữ Lata HN83N
414,000₫ 460,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN83N

414,000₫ 460,000₫

-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN83BD Túi đeo chéo nữ Lata HN83BD
414,000₫ 460,000₫
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN83D Túi đeo chéo nữ Lata HN83D
414,000₫ 460,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN83D

414,000₫ 460,000₫

-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN83BN Túi đeo chéo nữ Lata HN83BN
414,000₫ 460,000₫
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN73BD Túi đeo chéo nữ Lata HN73BD
351,000₫ 390,000₫
-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN73D Túi đeo chéo nữ Lata HN73D
351,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN73D

351,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN78B Túi đeo chéo nữ Lata HN78B
336,000₫ 420,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN78B

336,000₫ 420,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN77XM Túi đeo chéo nữ Lata HN77XM
312,000₫ 390,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN81D Túi đeo chéo nữ Lata HN81D
336,000₫ 420,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN81D

336,000₫ 420,000₫

-10%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN73N Túi đeo chéo nữ Lata HN73N
351,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN73N

351,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN78D Túi đeo chéo nữ Lata HN78D
336,000₫ 420,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN78D

336,000₫ 420,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN78N Túi đeo chéo nữ Lata HN78N
336,000₫ 420,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN78N

336,000₫ 420,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN79XM Túi đeo chéo nữ Lata HN79XM
376,000₫ 470,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN78HP Túi đeo chéo nữ Lata HN78HP
336,000₫ 420,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN80D Túi đeo chéo nữ Lata HN80D
376,000₫ 470,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN80D

376,000₫ 470,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN76HP Túi đeo chéo nữ Lata HN76HP
312,000₫ 390,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN80HP Túi đeo chéo nữ Lata HN80HP
376,000₫ 470,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN76B Túi đeo chéo nữ Lata HN76B
312,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN76B

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN81HP Túi đeo chéo nữ Lata HN81HP
336,000₫ 420,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN81HR Túi đeo chéo nữ Lata HN81HR
336,000₫ 420,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN81B Túi đeo chéo nữ Lata HN81B
336,000₫ 420,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN81B

336,000₫ 420,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN77HP Túi đeo chéo nữ Lata HN77HP
312,000₫ 390,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN76D Túi đeo chéo nữ Lata HN76D
312,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN76D

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN76N Túi đeo chéo nữ Lata HN76N
312,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN76N

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN80B Túi đeo chéo nữ Lata HN80B
376,000₫ 470,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN80B

376,000₫ 470,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN59XR Túi đeo chéo nữ Lata HN59XR
356,000₫ 445,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN77B Túi đeo chéo nữ Lata HN77B
312,000₫ 390,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN77B

312,000₫ 390,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN80HR Túi đeo chéo nữ Lata HN80HR
376,000₫ 470,000₫
Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN73BN Túi đeo chéo nữ Lata HN73BN
351,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN79B Túi đeo chéo nữ Lata HN79B
376,000₫ 470,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN79B

376,000₫ 470,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN66N Túi đeo chéo nữ Lata HN66N
304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN66N

304,000₫ 380,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN79HP Túi đeo chéo nữ Lata HN79HP
376,000₫ 470,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN59BN Túi đeo chéo nữ Lata HN59BN
356,000₫ 445,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN66D Túi đeo chéo nữ Lata HN66D
304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN66D

304,000₫ 380,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN66BN Túi đeo chéo nữ Lata HN66BN
304,000₫ 380,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN58H Túi đeo chéo nữ Lata HN58H
356,000₫ 445,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN58H

356,000₫ 445,000₫

-20%
 Túi đeo chéo da nữ Lata HN63N Túi đeo chéo da nữ Lata HN63N
312,000₫ 390,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN58XD Túi đeo chéo nữ Lata HN58XD
356,000₫ 445,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN67BD Túi đeo chéo nữ Lata HN67BD
304,000₫ 380,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN59N Túi đeo chéo nữ Lata HN59N
356,000₫ 445,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN59N

356,000₫ 445,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN58XM Túi đeo chéo nữ Lata HN58XM
356,000₫ 445,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN67D Túi đeo chéo nữ Lata HN67D
304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN67D

304,000₫ 380,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN75D Túi đeo chéo nữ Lata HN75D
352,000₫ 440,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN75D

352,000₫ 440,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN67N Túi đeo chéo nữ Lata HN67N
304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN67N

304,000₫ 380,000₫

-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN66BD Túi đeo chéo nữ Lata HN66BD
304,000₫ 380,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN75N Túi đeo chéo nữ Lata HN75N
352,000₫ 440,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN75N

352,000₫ 440,000₫

-20%
 Túi đeo chéo da nữ Lata HN63BN Túi đeo chéo da nữ Lata HN63BN
312,000₫ 390,000₫
-20%
 Túi đeo chéo nữ Lata HN70D Túi đeo chéo nữ Lata HN70D
304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo nữ Lata HN70D

304,000₫ 380,000₫

Túi đeo chéo Là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô, túi xách đeo chéo luôn được nhiều bạn nữ ưu ái lựa chọn khi phối hợp cùng nhiều phong cách thời trang khác nhau. 

Các mẫu túi da nữ Lata được thiết kế tiện dụng phù hợp với cả xách tay và đeo chéo, thích hợp với nhiều trường hợp dạo chơi hay đi làm. Không gian túi rộng rãi, thoải mái, túi da đeo chéo nữ có thể chứa được nhiều đồ vật cá nhân như điện thoại, son, gương và các vật dụng thiết yếu khác. 

Túi da nữ Lata sử dụng chất liệu da cao cấp, mềm mại, bền bỉ theo thời gian, với nhiều gam màu sáng nổi bật, mang lại phong cách trẻ trung, năng động và không kém phần thanh lịch.