Túi đeo chéo nữ

New
Túi đeo chéo nữ Lata HN92N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN92N màu nâu
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN92N màu nâu

 • Màu nâu

520,000₫

New
Túi đeo chéo nữ Lata HN92D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN92D màu đen
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN92D màu đen

 • Màu đen

520,000₫

New
Túi đeo chéo nữ Lata HN92BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN92BN màu bò nhạt
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN92BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

520,000₫

New
Túi đeo chéo nữ Lata HN92BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN92BD màu bò đậm
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN92BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

520,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN90BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN90BN màu bò nhạt
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN90BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

380,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN90BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN90BD màu bò đậm
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN90BD màu bò đậm

 • Màu bò nhạt

380,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN90N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN90N màu nâu
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN90N màu nâu

 • Màu nâu

380,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN90D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN90D màu đen
380,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN90D màu đen

 • Màu đen

380,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN91N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN91N màu nâu
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN91N màu nâu

 • Màu nâu

350,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN91D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN91D màu đen
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN91D màu đen

 • Màu đen

350,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN91BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN91BD màu bò đậm
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN91BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

350,000₫

New
 Túi đeo chéo nữ Lata HN91BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN91BN màu bò nhạt
350,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN91BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

350,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN87BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN87BN màu bò nhạt
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN87BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN87D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN87D màu đen
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN87D màu đen

 • Màu đen

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN87BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN87BD màu bò đậm
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN87BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN87N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN87N màu nâu
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN87N màu nâu

 • Màu nâu

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN86BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN86BN màu bò nhạt
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN86BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

520,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN86D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN86D màu đen
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN86D màu đen

 • Màu đen

520,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN86BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN86BD màu bò đậm
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN86BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

520,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN86N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN86N màu nâu
520,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN86N màu nâu

 • Màu nâu

520,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN85D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN85D màu đen
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN85D màu đen

 • Màu đen

450,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN85N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN85N màu nâu
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN85N màu nâu

 • Màu nâu

450,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN85BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN85BD màu bò đậm
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN85BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

450,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN85BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN85BN màu bò nhạt
450,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN85BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

450,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN83N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN83N màu nâu
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN83N màu nâu

 • Màu Nâu

460,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN83BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN83BD màu bò đậm
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN83BD màu bò đậm

 • Màu Bò đậm

460,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN83D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN83D màu đen
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN83D màu đen

 • Màu Đen

460,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN83BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN83BN màu bò nhạt
460,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN83BN màu bò nhạt

 • Màu Bò nhạt

460,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN73BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN73BD màu bò đậm
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN73BD màu bò đậm

 • HN73 BÒ ĐẬM

390,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN73D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN73D màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN73D màu đen

 • HN73 ĐEN

390,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN73N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN73N màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN73N màu nâu

 • Màu Nâu

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN73BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN73BN màu bò nhạt
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN73BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

390,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN65D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN65D màu đen
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN65D màu đen

 • Màu Đen

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN65N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN65N màu nâu
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN65N màu nâu

 • Màu Nâu

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN65BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN65BN màu bò nhạt
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN65BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

490,000₫

 Túi đeo chéo nữ Lata HN65BD màu bò dậm Túi đeo chéo nữ Lata HN65BD màu bò dậm
490,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN65BD màu bò dậm

 • Màu Bò Đậm

490,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN74BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN74BN màu bò nhạt
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN74BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN74D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN74D màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN74D màu đen

 • Màu Đen

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN74N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN74N màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN74N màu nâu

 • Màu nâu

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN74BD màu bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN74BD màu bò đậm
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN74BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN69D màu đen Túi đeo chéo nữ Lata HN69D màu đen
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN69D màu đen

 • Màu Đen

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN69N màu nâu Túi đeo chéo nữ Lata HN69N màu nâu
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN69N màu nâu

 • Màu Nâu

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN69BD mà bò đậm Túi đeo chéo nữ Lata HN69BD mà bò đậm
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN69BD mà bò đậm

 • Màu Bò Đậm

390,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo nữ Lata HN69BN màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ Lata HN69BN màu bò nhạt
390,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo nữ Lata HN69BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

390,000₫

Túi đeo chéo Là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô, túi xách đeo chéo luôn được nhiều bạn nữ ưu ái lựa chọn khi phối hợp cùng nhiều phong cách thời trang khác nhau. 

Các mẫu túi da nữ Lata được thiết kế tiện dụng phù hợp với cả xách tay và đeo chéo, thích hợp với nhiều trường hợp dạo chơi hay đi làm. Không gian túi rộng rãi, thoải mái, túi da đeo chéo nữ có thể chứa được nhiều đồ vật cá nhân như điện thoại, son, gương và các vật dụng thiết yếu khác. 

Túi da nữ Lata sử dụng chất liệu da cao cấp, mềm mại, bền bỉ theo thời gian, với nhiều gam màu sáng nổi bật, mang lại phong cách trẻ trung, năng động và không kém phần thanh lịch.