Cặp da nam công sở

New
 Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen
780,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen

 • Màu đen

780,000₫

New
 Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu
780,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu

 • Màu nâu

780,000₫

New
 Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt
780,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

780,000₫

New
 Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm
780,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

780,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu

 • Màu nâu

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm

 • Màu bò đậm

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen

 • Màu đen

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu

 • Màu Nâu

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen

 • Màu Đen

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

750,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu

 • Màu Nâu

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu

 • Màu Nâu

750,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA16N màu nâu Cặp da công sở Lata CA16N màu nâu
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA16N màu nâu

 • Màu Nâu

650,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen

 • Màu Đen

750,000₫

 Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu
660,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu

 • Màu Nâu

660,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

750,000₫

 Cặp da công sở Lata CA16BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA16BD màu bò đậm
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA16BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

650,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm
750,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA09D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA09D màu đen
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA09D màu đen

 • Màu Đen

650,000₫

 Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

690,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA09BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA09BN màu bò nhạt
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA09BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

650,000₫

 Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17D màu đen Cặp da công sở Lata CA17D màu đen
660,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA17D màu đen

 • Màu Đen

660,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA21BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA21BN màu bò nhạt
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA21BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

690,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm
660,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm

 • CA17 BÒ ĐẬM

660,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA20BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA20BD màu bò đậm
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA20BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

690,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt
660,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

660,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt
595,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

595,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA28D màu đen Cặp da công sở Lata CA28D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA28D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA19BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA19BD màu bò đậm
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA19BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA16D màu đen Cặp da công sở Lata CA16D màu đen
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA16D màu đen

 • Màu Đen

650,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29D màu đen Cặp da công sở Lata CA29D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA29D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA20D màu đen Cặp da công sở Lata CA20D màu đen
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA20D màu đen

 • Màu Đen

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA26D màu đen Cặp da công sở Lata CA26D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA26D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA19BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA19BN màu bò nhạt
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA19BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA27D màu đen Cặp da công sở Lata CA27D màu đen
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA27D màu đen

 • Màu Đen

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA14D màu đen Cặp da công sở Lata CA14D màu đen
595,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA14D màu đen

 • Màu Đen

595,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA23D màu đen Cặp da công sở Lata CA23D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA23D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu

 • Màu Nâu

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24D màu đen Cặp da công sở Lata CA24D màu đen
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA24D màu đen

 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA09BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA09BD màu bò đậm
650,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da nam công sở Lata CA09BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

650,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA19D màu đen Cặp da công sở Lata CA19D màu đen
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA19D màu đen

 • Màu Đen

690,000₫

 Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm
595,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

595,000₫

 Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm
720,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA21D màu đen Cặp da công sở Lata CA21D màu đen
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA21D màu đen

 • Màu đen

690,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA20BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA20BN màu bò nhạt
690,000₫
1 phiên bản màu sắc

Cặp da công sở Lata CA20BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

690,000₫

Cặp da công sở nam Lata

Sản phẩm cặp da nam công sở, túi xách da cho nam là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều các doanh nghiệp, doanh nhân hay nam văn phòng lựa chọn và tin dùng. Cặp da dành cho nam của Lata đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, luôn cập nhập liên tục để khách hàng có những sự lựa chọn tốt nhất.

Là một trong những dòng sản phẩm được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng hoàn thiện, độ tiện dụng cùng với việc sử dụng gam màu trung tính, chắc chắn trên từng đường may, mũi chỉ. Lata tự tin đem đến một dòng sản phẩm cặp da nam công sở chất lượng, hợp thời trang mà lại có giá thành vô cùng hợp lý đến cho khách hàng của mình.

Bạn có thể đến và trải nghiệm sản phẩm cặp da nam công sở của Lata tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi và Gia Lai:

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LATA TOÀN QUỐC

Cửa hàng TP.HCM:

- 690 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

- 436 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

- 219 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận

- 143 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận

- 670 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

- 1032 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình

Cửa hàng Gia Lai: 56 Lê Duẩn, Thành Phố Pleiku

Cửa hàng Quảng Ngãi: Xóm Khê Ba, Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi

Cửa hàng Hà Nội:

- 485 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

- AEON Hà Đông, Tầng 2 - KDC Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông

- AEON Long Biên, Tầng 2 - số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên