Cặp da nam công sở

Cặp da nam công sở cỡ lớn Lata CA43D Màu đen Cặp da nam công sở cỡ lớn Lata CA43D Màu đen
850,000₫
New

Cặp da nam công sở cỡ lớn Lata CA43

4 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu
 • Màu bò đậm

850,000₫

Cặp da nam công sở phối ngăn Lata CA38BN Màu bò nhạt Cặp da nam công sở phối ngăn Lata CA38BN Màu bò nhạt
890,000₫
New

Cặp da nam công sở phối ngăn Lata CA38

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu
 • Màu bò đậm
 • Màu đen

890,000₫

Cặp da nam công sở cao cấp Lata CA37D Màu đen Cặp da nam công sở cao cấp Lata CA37D Màu đen
870,000₫
New

Cặp da nam công sở cao cấp Lata CA37

4 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu bò đậm
 • Màu nâu
 • Màu bò nhạt

870,000₫

Cặp da nam công sở cỡ trung Lata CA39 màu bò đậm Cặp da nam công sở cỡ trung Lata CA39 màu bò đậm
860,000₫
New

Cặp da nam công sở cỡ trung Lata CA39

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu

860,000₫

Cặp da nam công sở thời trang Lata CA42N Màu nâu Cặp da nam công sở thời trang Lata CA42N Màu nâu
790,000₫

Cặp da nam công sở thời trang Lata CA42

4 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu bò đậm
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt

790,000₫

Cặp da nam công sở basic Lata CA41BD Màu bò đậm Cặp da nam công sở basic Lata CA41BD Màu bò đậm
830,000₫
New

Cặp da nam công sở basic Lata CA41

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu

830,000₫

Cặp da nam công sở thời trang Lata CA40BN Màu bò nhạt Cặp da nam công sở thời trang Lata CA40BN Màu bò nhạt
890,000₫

Cặp da nam công sở thời trang Lata CA40

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt
 • Màu đen
 • Màu bò đậm
 • Màu nâu

890,000₫

Hết hàng
 Cặp xách công sở nam da bò thật Lata CADA06 Cặp xách công sở nam da bò thật Lata CADA06
4,850,000₫

Cặp xách công sở nam da bò thật Lata CADA06

3 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu bò
 • Màu đen

4,850,000₫

Hết hàng
 Cặp nam da bò thật vân Saffiano Lata CADA09 Cặp nam da bò thật vân Saffiano Lata CADA09
4,850,000₫

Cặp nam da bò thật vân Saffiano Lata CADA09

2 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen

4,850,000₫

Hết hàng
 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA10 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA10
4,850,000₫

Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA10

3 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen
 • Màu bò

4,850,000₫

Hết hàng
 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA02 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA02
2,900,000₫

Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA02

3 phiên bản màu sắc
 • Màu bò
 • Màu đen
 • Màu nâu

2,900,000₫

Hết hàng
 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA01 Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA01
2,900,000₫

Cặp công sở nam da bò thật Lata CADA01

2 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu nâu

2,900,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA35 Cặp da nam công sở Lata CA35
750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA35

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò đậm
 • Màu đen
 • Màu Bò nhạt
 • Màu nâu

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen
780,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA34D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

780,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu
780,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA34N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

780,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt
780,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA34BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt

780,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm
780,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA34BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm

780,000₫

-22%
 Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm
559,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm

559,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu
559,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

559,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt
559,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt

559,000₫

-22%
 Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen
559,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

559,000₫ 720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen
750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA31D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu
750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA31N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt
750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA31BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

750,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm
750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA31BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

750,000₫

-29%
 Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm
529,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

529,000₫ 750,000₫

-29%
 Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt
529,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

529,000₫ 750,000₫

-29%
 Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu
529,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

529,000₫ 750,000₫

-29%
 Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen
529,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

529,000₫ 750,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29D màu đen Cặp da công sở Lata CA29D màu đen
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA29D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA29BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29N màu nâu Cặp da công sở Lata CA29N màu nâu
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA29N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA29BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA28D màu đen Cặp da công sở Lata CA28D màu đen
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA28D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA28BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA28N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA28BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

720,000₫

-23%
 Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm
529,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

529,000₫ 690,000₫

-23%
 Cặp da công sở Lata CA27D màu đen Cặp da công sở Lata CA27D màu đen
529,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

529,000₫ 690,000₫

-23%
 Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu
529,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

529,000₫ 690,000₫

-23%
 Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt
529,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

529,000₫ 690,000₫

-29%
 Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm
509,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

509,000₫ 720,000₫

-29%
 Cặp da công sở Lata CA26D màu đen Cặp da công sở Lata CA26D màu đen
509,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

509,000₫ 720,000₫

-29%
 Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu
509,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

509,000₫ 720,000₫

-29%
 Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt
509,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

509,000₫ 720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt
720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA25BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA25BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA25BD màu bò đậm
720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA25BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA25N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA25N màu nâu
720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA25N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

720,000₫

 Cặp da nam công sở Lata CA25D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA25D màu đen
720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA25D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

720,000₫

-24%
 Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu
549,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

549,000₫ 720,000₫

-24%
 Cặp da công sở Lata CA23D màu đen Cặp da công sở Lata CA23D màu đen
549,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

549,000₫ 720,000₫

-24%
 Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt
549,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

549,000₫ 720,000₫

-24%
 Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm
549,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

549,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24D màu đen Cặp da công sở Lata CA24D màu đen
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen
549,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

549,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu
549,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

549,000₫

-24%
 Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt
549,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

549,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm
549,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

549,000₫

Sản phẩm cặp da nam công sở, túi xách da cho nam là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều các doanh nghiệp, doanh nhân hay nam văn phòng lựa chọn và tin dùng. Cặp da dành cho nam của Lata đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, luôn cập nhập liên tục để khách hàng có những sự lựa chọn tốt nhất.

 

Cặp da công sở nam Lata

 

Là một trong những dòng sản phẩm được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng hoàn thiện, độ tiện dụng cùng với việc sử dụng gam màu trung tính, chắc chắn trên từng đường may, mũi chỉ. Lata tự tin đem đến một dòng sản phẩm cặp da nam công sở chất lượng, hợp thời trang mà lại có giá thành vô cùng hợp lý đến cho khách hàng của mình.

Bạn có thể đến và trải nghiệm sản phẩm cặp da nam công sở của Lata tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đăk Lăk và Gia Lai:

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LATA TOÀN QUỐC

Lata TP.HCM:

- 690 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

- 436 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

- 219 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận

- 670 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

- 1032 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình

- 226 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

- 101 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức

Lata Đăk Lăk: 

- 44 Trần Phú, Phường Thằng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

Lata Đà Nẵng: 

- 182 Lê Duẩn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đại lý Hà Nội:

- 365 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đại lý Gia Lai:

- 56 Lê Duẩn Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai