Balo Da Nam

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BD màu bò đậm Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BD màu bò đậm
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL12N màu nâu Balo da nam Lata BAL12N màu nâu
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL12N màu nâu

 • Màu Nâu

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC24N màu nâu Túi đeo chéo da nam Lata BALC24N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC24N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC24D màu đen Túi đeo chéo da nam Lata BALC24D màu đen
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC24D màu đen

 • Màu Đen

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

525,000₫

 Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL12BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC25D màu đen Túi đeo chéo da nam Lata BALC25D màu đen
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC25D màu đen

 • Màu Đen

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC22D màu đen Túi đeo chéo da nam LATA BALC22D màu đen
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC22D màu đen

 • Màu Đen

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC22N màu nâu Túi đeo chéo da nam LATA BALC22N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC22N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BN màu bò nhạt Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BN màu bò nhạt
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BD màu bò đậm Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BD màu bò đậm
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC25BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL04D màu đen Balo da nam Lata BAL04D màu đen
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04D màu đen

 • Màu Đen

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BD màu bò đậm Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BD màu bò đậm
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BN màu bò nhạt Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BN màu bò nhạt
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC23D màu đen Túi đeo chéo da nam LATA BALC23D màu đen
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC23D màu đen

 • Màu Đen

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BD màu bò đậm Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BD màu bò đậm
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC23BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BN màu bò nhạt Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BN màu bò nhạt
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC22BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL04N màu nâu Balo da nam Lata BAL04N màu nâu
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL04N màu nâu

 • Màu Nâu

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam LATA BALC23N màu nâu Túi đeo chéo da nam LATA BALC23N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam LATA BALC23N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

 Balo da nam Lata BAL12BN màu bò nhạt Balo da nam Lata BAL12BN màu bò nhạt
525,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nam Lata BAL12BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

525,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC25N màu nâu Túi đeo chéo da nam Lata BALC25N màu nâu
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC25N màu nâu

 • Màu Nâu

360,000₫

 Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BN màu bò nhạt Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BN màu bò nhạt
360,000₫
1 phiên bản màu sắc

Túi đeo chéo da nam Lata BALC24BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

360,000₫

 Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

790,000₫

 Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39BN màu bò nhạt

 • Màu bò nhạt

790,000₫

 Balo da Lata BAL39D màu đen Balo da Lata BAL39D màu đen
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39D màu đen

 • Màu Đen

790,000₫

 Balo da Lata BAL39N màu nâu Balo da Lata BAL39N màu nâu
790,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da Lata BAL39N màu nâu

 • Màu nâu

790,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

 Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33BN màu bò nhạt

 • Màu Bò Nhạt

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL33D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng LATA BAL33N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL32N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

Hết hàng
 Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da nữ đa năng LATA BAL31D màu đen

 • Màu Đen

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL31BD màu bò đậm

 • Màu Bò Đậm

590,000₫

Hết hàng
 Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu
590,000₫
1 phiên bản màu sắc

Balo da đa năng Lata BAL30N màu nâu

 • Màu Nâu

590,000₫

Balo da nam - một phụ kiện vô cùng tiện dụng và phổ biến dành cho phái nam, đặc biệt là những chàng trai năng động. Với thiết kế trẻ trung, đơn giản cùng gam màu trầm đặc trưng, Balo da nam Lata được nhiều cánh mày râu đặt niềm tin lựa chọn.

Bên cạnh chất liệu da cao cấp và bền bỉ, không thấm nước, không bong tróc tự nhiên, balo da nam Lata còn nhận được nhiều sự ưu ái bởi các mẫu mã đa dạng phong phú như balo da laptop, balo nam đeo chéo, balo da lớn phù hợp cho nhiều lựa chọn từ đi làm, đi chơi và những chuyến đi xa. Đặc biệt, các mẫu balo da nam đựng laptop được thiết kế lót nhung êm ái, giúp bảo vệ vật dụng an toàn, chống sốc và va chạm hiệu quả.