Website chính thức của thương hiệu Lata

Lata Sale Off

Flash Sale sẽ bắt đầu vào 12h ngày 17/06/2019

 Ví cầm tay LATA VN22 màu bò đậm Ví cầm tay LATA VN22 màu bò đậm
320,000₫
 Ví cầm tay LATA VN25 bò nhạt Ví cầm tay LATA VN25 bò nhạt
320,000₫
 Ví cầm tay LATA VN24 màu đen Ví cầm tay LATA VN24 màu đen
320,000₫
 Ví cầm tay LATA VN18 màu bò nhạt Ví cầm tay LATA VN18 màu bò nhạt
295,000₫
 Ví cầm tay LATA VN13 màu bò đậm Ví cầm tay LATA VN13 màu bò đậm
295,000₫
 Ví nam da thật LATA LVN19 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN19 màu nâu
350,000₫
 Ví nam da thật LATA LVN007 màu rêu Ví nam da thật LATA LVN007 màu rêu
350,000₫
 Ví nam da thật LATA LVN004 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN004 màu nâu
350,000₫
 Ví nam da thật LATA LVN17 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN17 màu nâu
350,000₫
 Ví nam da thật LATA LVN001 màu bò Ví nam da thật LATA LVN001 màu bò
350,000₫