HÀNG XẢ KHO

HÀNG XẢ KHO

-40%
Balo da nữ basic Lata bal40bn màu bò nhạt Balo da nữ basic Lata bal40bn màu bò nhạt
349,000₫ 580,000₫

Balo da nữ công sở cao cấp Lata BAL40

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò nhạt
 • Màu đen
 • Màu Bò đậm
 • Màu nâu

349,000₫ 580,000₫

Hết hàng
Balo da nữ mini Lata bal38n màu nâu Balo da nữ mini Lata bal38n màu nâu
309,000₫

Balo da nữ đơn giản Lata BAL38

4 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu Bò đậm
 • Màu Bò nhạt
 • Màu đen

309,000₫

-26%
Balo da nữ form lá thư Lata bal37d màu đen Balo da nữ form lá thư Lata bal37d màu đen
339,000₫ 460,000₫

Balo da nữ nắp gập phối ngăn bì thư Lata BAL37

4 phiên bản màu sắc
 • Màu đen
 • Màu Bò đậm
 • Màu nâu
 • Màu Bò nhạt

339,000₫ 460,000₫

-25%
 Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm
449,000₫ 595,000₫

Cặp da công sở Lata CA14BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

449,000₫ 595,000₫

-25%
 Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt
449,000₫ 595,000₫

Cặp da công sở Lata CA14BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

449,000₫ 595,000₫

-25%
 Cặp da công sở Lata CA14D màu đen Cặp da công sở Lata CA14D màu đen
449,000₫ 595,000₫

Cặp da công sở Lata CA14D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

449,000₫ 595,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA14N màu nâu Cặp da công sở Lata CA14N màu nâu
449,000₫

Cặp da công sở Lata CA14N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

449,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm
459,000₫

Cặp da công sở Lata CA17BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • CA17 BÒ ĐẬM

459,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt
459,000₫

Cặp da công sở Lata CA17BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

459,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17D màu đen Cặp da công sở Lata CA17D màu đen
459,000₫

Cặp da công sở Lata CA17D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

459,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu
459,000₫

Cặp da công sở Lata CA17N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

459,000₫

-27%
 Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm
529,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt
529,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da công sở Lata CA23D màu đen Cặp da công sở Lata CA23D màu đen
529,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu
529,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA23N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

529,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

720,000₫

Hết hàng
 Cặp da công sở Lata CA24D màu đen Cặp da công sở Lata CA24D màu đen
720,000₫

Cặp da công sở Lata CA24D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

720,000₫

-32%
 Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm
489,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

489,000₫ 720,000₫

-32%
 Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt
489,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

489,000₫ 720,000₫

-32%
 Cặp da công sở Lata CA26D màu đen Cặp da công sở Lata CA26D màu đen
489,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

489,000₫ 720,000₫

-32%
 Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu
489,000₫ 720,000₫

Cặp da công sở Lata CA26N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

489,000₫ 720,000₫

-26%
 Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm
509,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

509,000₫ 690,000₫

-26%
 Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt
509,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

509,000₫ 690,000₫

-26%
 Cặp da công sở Lata CA27D màu đen Cặp da công sở Lata CA27D màu đen
509,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

509,000₫ 690,000₫

-26%
 Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu
509,000₫ 690,000₫

Cặp da công sở Lata CA27N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

509,000₫ 690,000₫

-27%
 Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm
529,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt
529,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

529,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen
529,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

529,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu
529,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA22N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

529,000₫

-35%
 Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm
489,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Đậm

489,000₫ 750,000₫

-35%
 Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt
489,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò Nhạt

489,000₫ 750,000₫

-35%
 Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen
489,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Đen

489,000₫ 750,000₫

-35%
 Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu
489,000₫ 750,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA30N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu Nâu

489,000₫ 750,000₫

-27%
 Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm
529,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32BD màu bò đậm

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt
529,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32BN màu bò nhạt

1 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt

529,000₫ 720,000₫

-27%
 Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen
529,000₫ 720,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32D màu đen

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

529,000₫ 720,000₫

Hết hàng
 Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu
529,000₫

Cặp da nam công sở Lata CA32N màu nâu

1 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu

529,000₫

Hết hàng
 Clutch cầm tay da cá sấu khóa đơn Lata CT008 Clutch cầm tay da cá sấu khóa đơn Lata CT008
2,900,000₫

Clutch cầm tay da cá sấu khóa đơn Lata CT008

1 phiên bản màu sắc
 • Màu đen

2,900,000₫

Hết hàng
Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con đa năng cở trung CT005 màu nâu đỏ Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con đa năng cở trung CT005 màu nâu đỏ
3,900,000₫
Hết hàng
 Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở lớn CT006 Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở lớn CT006
5,200,000₫
Hết hàng
Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở lớn CT007 màu đen Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở lớn CT007 màu đen
5,200,000₫
Hết hàng
Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở trung CT004 màu đen Clutch cầm tay da cá sấu nguyên con một khóa cở trung CT004 màu đen
2,900,000₫
Hết hàng
Clutch cầm tay nắp gập cao cấp Lata VN36 màu bò đậm Clutch cầm tay nắp gập cao cấp Lata VN36 màu bò đậm
590,000₫

Clutch cầm tay nắp gập cao cấp Lata VN36

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò đậm
 • Màu nâu
 • Màu Bò nhạt
 • Màu đen

590,000₫

Hết hàng
Thắt lưng da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL268 màu nâu Thắt lưng da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL268 màu nâu
1,450,000₫
Thắng lưng da cá sấu liền bản Lata TL272 màu nâu đỏ Thắng lưng da cá sấu liền bản Lata TL272 màu nâu đỏ
1,450,000₫

Thắt lưng da cá sấu liền bản Lata TL272

3 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu đỏ
 • Màu đen
 • Màu nâu

1,450,000₫

Hết hàng
 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối LATA TL273F4 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối LATA TL273F4
1,500,000₫
Hết hàng
 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối Lata TL274F3 Thắt lưng nam da bụng cá sấu nguyên con không nối Lata TL274F3
1,450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu đầu tăng nguyên khối Lata TL270 màu đen Thắt lưng nam da cá sấu đầu tăng nguyên khối Lata TL270 màu đen
1,450,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL269 màu nâu đỏ Thắt lưng nam da cá sấu liền bản cao cấp Lata TL269 màu nâu đỏ
1,500,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu liền bản đầu khóa tăng Lata TL267 màu đen Thắt lưng nam da cá sấu liền bản đầu khóa tăng Lata TL267 màu đen
1,500,000₫
Hết hàng
Thắt lưng nam da cá sấu liền bản Lata TL271 màu nâu Thắt lưng nam da cá sấu liền bản Lata TL271 màu nâu
1,500,000₫

Thắt lưng nam da cá sấu liền bản Lata TL271

3 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu đen
 • Màu nâu đỏ

1,500,000₫

Hết hàng
Túi da đeo chéo nam dáng đứng Lata TN14 màu bò nhạt Túi da đeo chéo nam dáng đứng Lata TN14 màu bò nhạt
269,000₫

Túi da đeo chéo nam dáng đứng Lata TN14

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu
 • Màu bò đậm
 • Màu đen

269,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo da nữ classic Lata HN85 Túi đeo chéo da nữ classic Lata HN85
450,000₫

Túi đeo chéo da nữ classic Lata HN85

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò đậm
 • Màu đen
 • Màu Bò nhạt
 • Màu nâu

450,000₫

Hết hàng
Túi đeo chéo da nữ khóa cách điệu Lata HN83 màu nâu Túi đeo chéo da nữ khóa cách điệu Lata HN83 màu nâu
460,000₫

Túi đeo chéo da nữ khóa cách điệu Lata HN83

4 phiên bản màu sắc
 • Màu nâu
 • Màu Bò đậm
 • Màu đen
 • Màu Bò nhạt

460,000₫

Hết hàng
 Túi đeo chéo da nữ nắp kiểu Lata HN82 Túi đeo chéo da nữ nắp kiểu Lata HN82
299,000₫

Túi đeo chéo da nữ nắp kiểu Lata HN82

4 phiên bản màu sắc
 • Màu vàng
 • Màu đen
 • Màu nâu
 • Màu bò

299,000₫

Hết hàng
Túi đeo chéo da nữ simple Lata HN73 màu bò nhạt Túi đeo chéo da nữ simple Lata HN73 màu bò nhạt
390,000₫

Túi đeo chéo da nữ simple Lata HN73

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò nhạt
 • Màu đen
 • Màu nâu
 • Màu Bò đậm

390,000₫

Hết hàng
Túi đeo chéo nam họa tiết hình thoi Lata TN15 màu bò đậm Túi đeo chéo nam họa tiết hình thoi Lata TN15 màu bò đậm
269,000₫

Túi đeo chéo nam họa tiết hình thoi Lata TN15

4 phiên bản màu sắc
 • Màu bò đậm
 • Màu đen
 • Màu bò nhạt
 • Màu nâu

269,000₫

-21%
Túi đeo chéo nữ khóa gập vuông Lata HN86 màu bò đậm Túi đeo chéo nữ khóa gập vuông Lata HN86 màu bò đậm
409,000₫ 520,000₫

Túi đeo chéo nữ khóa gập vuông Lata HN86

4 phiên bản màu sắc
 • Màu Bò đậm
 • Màu đen
 • Màu Bò nhạt
 • Màu nâu

409,000₫ 520,000₫

Hết hàng
 Ví cầm tay da nữ nắp gập đơn giản Lata VN47 Ví cầm tay da nữ nắp gập đơn giản Lata VN47
280,000₫